PŘÍBĚH MINORITU

Minorit Opava - historie
Minorit Opava - historie

Minoritský klášter s kostelem sv. Ducha na Masarykově ulici patří k dominantám Opavy. Datum jeho založení je datováno do 1. poloviny 13. století. Uvádí se, že mužský klášter mohl být založen roku 1234 piastovským vévodou Měškem.

V novodobé historii byla část kláštera využívána veřejností. Ve 20. letech 20. století zde byla provozována promenádní kavárna Café Philipp. K té byla ve 30. letech 20. století přistavena restaurace U Kiosku, která nabízela vídeňskou kuchyni, na čepu opavský Zlatovar či lahvové Měšťanské plzeňské.

Po leteckém náletu 29.3.1945 byla kavárna s restaurací zničena požárem a jejich torzo bylo strženo. Přesto je vstup do kavárny před minoritským klášterem nadále patrný.

Minorit Ostrava historie

V květnu 1945 byl klášter v důsledku vojenských operací výrazně poškozen při bombardování města.

Opravy trvaly do roku 1947. V roce 1950 byli řeholníci z kláštera deportováni a objekt byl od roku 1956 do roku 1995 zabrán pro zemědělsko-lesnický archiv.

Počátkem 90. let 20. století řád klášter obnovil. Od roku 1991 zde byla umístěna Bezručova čítárna novin a časopisů.

Od roku 2014 patří opavský klášter opět minoritskému řádu.

SOUČASNOST

Minorit Opava
Kavárna U modrého zvonku
svatebni brana

Minorit Opava, kulturní památka v samotném srdci Opavy, poskytuje služby veřejnosti.

Jeho vnitřní i vnější prostory lze využít od pořádání svatebních obřadů a jiných rodinných oslav až po kulturní a společenské akce – plesy, veletrhy, konference a koncerty.

Obnovili jsme i tradici minoritské kavárny, kterou zde můžete navštívit.

Navazujeme na úspěšnou historii Opavského Minoritu, kterému jsme vdechli nový život.

Přijďte se podívat.